“UWC makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future”

UWC er ein global utdanningsbevegelse med mål om å forene menneske, nasjonar og kultur for fred og ei bærekraftig framtid. Fordelt på 4 verdsdelar fins 17 ulike skular med elevar og alumni frå til saman 155 land.

I 1962, under den kalde krigen kom ein tysk filosof ved navn Kurt Hahn på at han ville skape en skole der utdanning forente ungdom på tvers av nasjonar for å fremje internasjonal og interkulturell forståelse.

Skulane følgjer IB (International Baccalaureate) læreplanen som fokuserer på seks fag og CAS aktivitetar.

Skulen i Thailand er ganske ny og blei ein del av bevegelsen i 2016.

Lokalisert nord i Phuket med frodige omgivnadar med ein unik tilnærming til læring og fokus på å skape sjølvstendige individ bla. med mindfullness.

“We seek to realize our highest human potential, cultivate genuine happiness and take mindful and compassionate action”